Abonnement på A4 Arbejdsmiljø

Abonnementsbetingelser - A4 Arbejdsmiljø

  • Prisen på abonnement på en eller flere af A4 Mediers portaler afhænger af antal portaler og brugere

  • Abonnementet betales forud for en periode på 12 måneder og betalingen kan ikke refunderes.

  • Faktura sendes pr. e-mail eller brev til  abonnentens e-mail eller postadresse. 

  • Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt med en måneds varsel forud for betalingsperiodens udløb.

  • Opsigelse af abonnement, skal ske elektronisk på e-mail til [email protected] 

  • Opsigelsen af abonnement, skal indeholde seneste fremsendte fakturanummer og / eller alle anvendte modtager emailadresser.

  • Ved automatisk fornyelse, forbeholder A4 Medier  sig ret til helt eller delvist at fjerne eller reducere rabatter, opnået som introduktionstilbud eller rabatter der er indgået i forlængelse af en kampagne.

  • Tegning af abonnement giver ikke kunden ret til hel eller delvis anvendelse af  A4 Mediers redaktionelle indhold på egne websites, nyhedsbreve, printudgivelse eller øvrige kanaler, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ethvert citat skal påføres fyldestgørende kildehenvisning, i henhold til god citatskik.

  • A4 Medier behandler personhenførbare oplysninger, i henhold til en enhver tid gældende persondatalov og abonnenten kan ved skriftlig henvendelse i dagtimerne til [email protected] til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger A4 Medier Aps har registreret om rekvirenten, og kan bede om uden unødigt ophold at få disse slettet.